Co nowego w programie INRAtion-PrevAlim 3.x

 

Nowy program INRAtion - PrevAlim łączy funkcjonalnie (w ramach jednej licencji) dwa programy:

INRAtion w wersji 3.3 do układania dawek pokarmowych dla krów i opasów oraz owiec.

Drugi program - PrevAlim służy do wyceny wartości pokarmowej pasz w jednostkach systemu INRA

 (JPM, JPŻ, BTJN, BTJE) na podstawie wyników analiz chemicznych pasz.

 

Nowości w stosunku do poprzedniej wersji 2.6 (DOS):

·         praca w środowisku Windows 9x, XP

·         rozbudowanie zarządzanie bazami pasz

§         nowe wartości pokarmowe pasz (normy INRA-AFZ 2002r)

§         export/import w formacie CSV (Excela)

§         przenoszenie pasz pomiędzy istniejącymi bazami

§         wprowadzanie nowych pasz / mieszanek

·         możliwość zapisu wielu profilów zwierzęcia

·         możliwość zapisu poszczególnych pasz lub zestawów

·         zapis gotowych dawek do późniejszej analizy

·         zmodyfikowane wydruki gotowych dawek

o        zapis wydruku w formacie doc, pdf, html

·         dodano analizę wydalanego azotu

·         dodano bilansowanie nowych składników - NDF, ADF, ADL, skrobia, cukier.

·         zapis dawek dla żywienia grupowego krów (moduł STADO) do późniejszej analizy.

 

W  opracowywaniu:

 

Program do uruchomienia wymaga obecności w porcie USB lub LPT klucza zabezpieczającego.

Ponadto użytkownik  otrzymuje unikalny kod licencji.

 

 

Dodatkowe informacje oraz szczegółowe opisy programów  dostępne są na naszych

stronach internetowych www.djgroup.com.pl