Jak można przenieść własne bazy pasz z INRAtion 3.x do nowej wersji 4.x?

 

 

 

W programie  INRation w wersji 4.x zmieniona została struktura baz pasz.

Związane to było z wprowadzeniem nowych składników pasz.

W związku z tym program INRAtion 4.x w czasie instalacji automatycznie konwertuje

odpowiednie pola. Odbywa się to jedynie w przypadku,

gdy wybrano instalację w starym katalogu INRation 3 (nadpisanie programu).

 

Z powodu różnic w obu programach oraz czasowego braku modułu PrevAlim w wersji 4.x,

zalecana jest instalacja programów w osobnych katalogach.

W takim przypadku uaktualnienie baz wersji 3.x nie następuje.

 

 

Jeżeli użytkownik potrzebuje wykonać konwersje bazy danych z

INRAtion 3 -> 4 , prosimy o kontakt z DJ Group.